Hoe ontstaat een metropool?Een metropool is een wereldstad waarbij veel verbindingen samenkomen. Metropolen hebben vaak veel inwoners, veel bedrijven en een bestuur dat opgedeeld is in lagen, omdat de steden anders niet of nauwelijks te besturen zijn. Maar er is geen enkele stad die direct al begonnen is als metropool. In veel gevallen waren het ooit eens kleine dorpjes, die steeds verder uitgegroeid zijn. Daarvoor zijn bepaalde voorwaarden nodig waar aan voldaan moet worden. Hoe kan een metropool ontstaan en aan welke voorwaarden moet voldaan worden voordat dit kan gebeuren?

Centrale ligging

De ligging van een metropool is van groot belang. Om een metropool te kunnen worden, moet de stad veel mensen van werk kunnen voorzien. Daarom zijn internationale verbindingen van groot belang. Dit kunnen verbindingen over de weg zijn, over het spoor, door de lucht of over het water. Vaak wordt er aan één van deze voorwaarden voldaan. Wordt de stad op een gegeven moment echt interessant, dan zullen de overige functies ingevuld worden door de aanleg van nieuw spoor, of de aanleg van nieuwe snelwegen om de stad zo te verbinden.

Genoeg achterland

Wat vaak vergeten wordt, is dat een stad een enorm achterland moet hebben. De omliggende gebieden moeten genoeg kunnen produceren om de bevolking van de stad in leven te houden, want deze inwoners kunnen zelf geen eten en drinken produceren omdat daar geen ruimte voor is. Een groot achterland zorgt vaak ook voor de ruimte om opslag te bouwen, of een afzetmarkt te bereiken. Wanneer dit er niet is, kan de stad nooit een enorme metropool worden.

Bestuurlijke functies

Om een metropool te kunnen worden, moet er een strak bestuur aanwezig zijn. De functies moeten goed verdeeld worden, zodat alle groei geregeld en geremd kan worden. Bij steden als Jakarta is dat niet gebeurd, waardoor het een gevaarlijke stad geworden is die niet verder meer zal kunnen groeien. Kijk je naar een stad als Shanghai of New York, dan valt op dat het allemaal strak aangelegd is, dat er nagedacht is over de oplossingen en dat de meeste mensen gewoon goed kunnen wonen en werken. Dat heeft een groot voordeel. De mensen zijn daar productiever en de stad zal op termijn gewoon verder kunnen groeien, omdat het niet constant aan de slag hoeft te gaan met de problemen die ontstaan zijn door de groei.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan kan een stad uitgroeien tot een metropool, zeker wanneer er genoeg mensen aangetrokken kunnen worden binnen een korte termijn.